Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

【TEL】+81-284-43-8846
【FAX】+81-284-43-8947
【Di động】+81-90-7015-6000

Trường hợp điện thoại ở chế độ chờ, xin vui lòng để lại họ tên và số điện thoại. Mặt khác, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng Line hoặc mẫu email bên dưới.

@kumahome-ashikaga
Liên hệ dễ dàng bằng hình thức chat!
TOC
閉じる