Về việc tiếp nhận người tị nạn Ukraine

Công ty cổ phần Saito Komuten đã tiếp nhận người tị nạn từ Ukraine sau cuộc xâm lược quân sự của Nga vào Ukraine như một phần của hỗ trợ nhân đạo.

Компанія «Saito Komuten Co., Ltd.» рада повідомити, що вирішила прийняти біженців у рамках своєї гуманітарної допомоги українським біженцям, спричиненої військовим вторгненням Росії в Україну.

Saito Komuten Co., Ltd. is pleased to announce that it has decided to accept refugees as part of its humanitarian assistance for Ukrainian refugees caused by Russia’s military invasion of Ukraine.

Chi tiết

деталь

Details


Chúng tôi sẽ chấp nhận những người tị nạn Ukraine được chính phủ Nhật Bản chứng nhận và cung cấp nhà ở và việc làm.

Ми приймаємо українських біженців, сертифікованих урядом Японії, надаємо житло та роботу.

We accept Ukrainian refugees certified by the Government of Japan and provide housing and jobs.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo, chẳng hạn như tiếp nhận những người tị nạn được chính phủ Nhật Bản công nhận.

Крім того, ми продовжимо надавати гуманітарну допомогу, наприклад, приймати біженців, сертифіковану урядом Японії.

In addition, we will continue to provide humanitarian assistance, such as accepting refugees certified by the Government of Japan.

TOC
閉じる