Chính sách quyền riêng tư

Công ty cổ phần Saito Komuten (sau đây gọi là “Công ty chúng tôi”), đã thiết lậpp chính sách bảo mật thông tin cá nhân sau đây, liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân mà công ty chúng tôi có được, chúng tôi sẽ tuân thủ các luật liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, hướng dẫn về bảo vệ thông tin cá nhân,vv…vv….

Thu thập thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân người dùng hoặc nhà xuất bản từ những người đặt quảng cáo trên trang này (gọi là “nhà xuất bản”) hay người dùng trang này (gọi là “người dùng”),trong phạm vi cần thiết cho hoạt động của trang cung cấp thông tin (gọi là “trang này”) do công ty quản lý qua internet.

Sử dụng thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân do công ty có được ngoài phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng nêu dưới đây, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc được sự đồng ý của cá nhân.

  • Vận hành, bảo trì và quản lý trang web
  • Cung cấp và giới thiệu các dịch vụ thông qua trang web
  • Xác nhận các thắc mắc liên quan đến trang web hoặc dịch vụ được cung cấp bởi trang web này và tham khảo thông tin

Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Công ty chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân có được dựa trên sự đồng ý của chính chủ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của chính chủ, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu. Mặt khác, về việc tiết lộ, chỉnh sửa, bổ sung, hủy bỏ thông tin cá nhân hoặc thông báo mục đích sử dụng, tuy chúng tôi sẽ thực hiện dựa trên quy định của pháp luật nhưng cũng sẽ xử lý một cách thích hợp dựa trên ý kiến và trao đổi.

Hủy bỏ thông tin cá nhân

Khi không còn mục đích sử dụng thông tin cá nhân, công ty chúng tôi sẽ xóa hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân, và việc xóa hoặc hủy bỏ bằng các phương pháp thích hợp và cần thiết nhằm ngăn ngừa nguy cơ rò rỉ thông tin ra bên ngoài, chúng tôi sẽ thực hiện trong phạm vi cần thiết cho việc hoàn thành hoạt động kinh doanh.

Quản lý an toàn thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và thích hợp mang tính tổ chức, tính vật lý, con người và kỹ thuật thích hợp liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân nhằm ngăn chặn việc rò rỉ, mất mát hoặc hư hỏng thông tin cá nhân mà công ty chúng tôi đảm nhận.

Sửa đổi chính sách quyền riêng tư

Khi có sự thay đổi thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, thay đổi mục đích sử dụng hoặc sửa đổi chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo những thay đổi trên trang web này.

Liên hệ

119 Kamishibutarecho, Thành phố Ashikaga, Tỉnh Tochigi, 326-0335 JP
Công ty cổ phần Saito Komuten
Người quản lý bảo vệ thông tin cá nhân Hisayuki Saito

TOC
閉じる